• Hotline: 02253. 858179
  • sonchuongduong@gmail.com

Sơn tẩy Samurai Spray

Sử dụng với mục đích loại bỏ lớp sơn cũ

Đặc điểm:
-Công thức đặc biệt để loại bỏ sơn cũ trên nhựa.
-Qu
á trình loại bỏ sơn cũ nhanh
-An toàn để sử dụng trên vật liệu nhựa.

 

Đánh giá của khách hàng